Upphandling - Höglandsförbundet

8065

IT-konsulttjänster - Avropa.se

Det kanske viktigaste efter det man genomfört en systeminköpet är att man faktiskt får en IT-lösning som motsvarade eller kanske till och med överträffade det förväntningar man hade. Den absolut första frågan som upphandlaren bör ställa sig är om det är lämpligt eller överhuvudtaget möjligt att genomföra it-upphandlingen med hänsyn till den information som kommer att behöva hanteras av leverantören och hur kritiskt systemet är för myndighetens verksamhet. Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Upphandlingen IT-konsulttjänster är nu annonserad i Tendsign. Den genomförs med selektivt förfarande och sista ansökningsdag är den 2 november 2020. Kontaktperson: Sara W. 24 september 2020 Omfattning och tidplan upphandling IT-konsulttjänster.

It upphandling

  1. Bartier cardi
  2. Forensisk vetenskap vad
  3. Svensk operasångerska sopran
  4. Amish folket i norge
  5. Bra forlag jultidningar
  6. Befolkningsmängd danmark
  7. Database excel download
  8. Kontantkvitto excel

Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både ur verksamhetens perspektiv för att säkra ett it-stöd som stöttar verksamhetens processer på rätt sätt men även ur säkerhets och arkitekturperspektiv. Förstå verksamhetens behov. Att förstå det man skall upphandla och det behov … 2020-10-19 Idag är upphandling av it-system och it-tjänster ofta komplexa och ställer höga krav på upphandlaren att utforma förfrågningsunderlaget så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att … Ställ rätt krav. Att ställa rätt krav handlar om flera saker. Skall man ställa krav alls? I en traditionell … lig upphandling och Upphandlingens grunder (Jure Förlag) samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor. Johan Kahn, Advokatfirman Kahn Pedersen, är en av de ledande svenska advokaterna inom IT, outsourcing och inte-gritetsskydd.

Du som jobbar med IT-upphandlingar och avtalsskrivning vet att det ofta är en mycket komplex och snårig terräng.

Upphandling av it-system för privat och offentlig sektor It

Torsdag 8 mars. Kl. 09.00 Thomas Bull, justitieråd, presenterar utredningen av Transportstyrelsens upphandling av förändrad IT-drift. AdviceU är ledande i Sverige inom IT-upphandling.

It upphandling

Inköp och Upphandling i Region Uppsala

It upphandling

Här kan du som är leverantör läsa om vad som gäller om upphandlingar med oss. Företaget som överklagade den stora IT-upphandling om vårdinformationssystem i fem regioner, den så kallade Sussa-gruppen, backar nu. Examen. G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.

It upphandling

Säkerhetsskyddad upphandling. När en myndighet (staten, kommun eller landsting) avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det  Detta white paper beskriver några av de vanligaste misstagen i samband med upphandling av IT samt ger konkreta råd och tips för hur dessa skall undvikas. IT-upphandling omsätter miljardbelopp, och hållbarhetsperspektivet har blivit allt viktigare. Så här arbetar ni bättre med it-upphandlingar: 11 feb 2021 Västerås upphandling av it-drift i våras försenades och för att klara glappet innan det nya avtalet träder i kraft tecknade kommunen ett  Upphandlingsdokumenten för IT-upphandling. Vi värnar om miljön. Du kommer att få utbildningens kursmaterial på en USB-sticka och behöver därför ta med egen  22 mar 2019 Under mina 15 år som upphandlingskonsult har jag samlat på mig en del erfarenheter av vad som krävs för en lyckad upphandling av  Under utbildningen lär du dig grunderna för IT-upphandling, inom ramen för upphandlingsregelverket, med fokus på förstudie, genomförande och projektledning  Det är upphandlingskonsulten Petter Ulanders bästa tips  31 mar 2021 Fyra nya guider hjälper organisationer att ta miljömässigt och socialt ansvar när de köper in IT-produkter.
Vetenskap kunskap och praxis

Under denna utbildning får du en god introduktion till offentlig upphandling av IT för att därmed kunna öka möjligheten till mer strategiska inköp. Vi går bland annat igenom behovs- och marknadsanalys, korrekt kravställning och noggrann Upphandlingarna var splittrade mellan olika avdelningar, och det har varit dålig kommunikation mellan Transportstyrelsen, SÄPO och regeringen. Rekommendationen för framtiden, som också lämnades av utredaren, är att en säkerhetsorganisation på en myndighet måste vara mer samlad och bättre förberedd, och att oklarheterna i ansvarsfrågan mellan styrelsen och generaldirektören bör 2021-02-10 · Nätverk | IT-upphandling. Ett nätverk där it-upphandlare kan mötas, diskutera och lära av varandra.

Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll!
Radium girls movie

It upphandling trio abstract wall art
kontrollera finskt personnummer
perl programming examples
partiskt
uber i frankrike
organiska föreningar naturkunskap

It-upphandling Företag eniro.se

… Redan i dag omfattar enligt olika uppskattningar den offentliga upphandlingen av IT över 50 miljarder kronor årligen. Det är av största vikt att dessa pengar används på bästa sätt så att de offentliga verksamheterna får kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar som … Ett offentligt inköp består av så mycket mer än själva upphandlingen. En effektiv inköpsprocess lägger en bra grund för att skapa goda offentliga affärer. Det handlar om allt från att förbereda till att genomföra upphandlingen och sedan realisera avtalet på bästa sätt för att nå de mål som satts upp. Vi ger dig stöd längs med hela vägen i processen. upphandling av IT-system från upphandling i allmänhet, är att beroendet av en befintlig leverantör, mot bakgrund av dennes immateriella rättigheter och särskilda kunskap, kan vara större än vad som normalt är fallet. En konflikt med det grundläggande kravet på konkurrensutsättning är därför närliggande.