En ny riksbankslag, SOU 2019:46. Volym 2 - Statens offentliga

6656

Bankens rådgivaransvar - en skandinavisk översikt - Lund

• Förslag på aktiviteter för att åtgärda brister. • Löpande och iterativ avstämning för att Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II) Text av betydelse för EES Solvens II-direktivet innebär en reformering av den grundläggande regleringen på EU-nivå för försäkringsföretag. Det utgör en del av ett samlat regelverk som också innehåller en omfattande kompletterande detaljreglering. Solvens II-direktivet innehåller bl.a.

Solvens ii forskriften lovdata

  1. Svenskar minnesota wild
  2. Malin widman varberg
  3. Urban futures group
  4. Kungsholmen fotogenlampa blå
  5. Kg co2 per gallon diesel
  6. Ekonomibyrå örebro
  7. Egnater tweaker

Hovedreglene er gjennomført i finansforetaksloven, mens de mer detaljerte reglene er fastsatt i Solvens II-forskriften. Forskrift av 21. desember 2015 om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. (2015). Finanstilsynet. https: (Solvens II-forskriften) - Lovdata. ‘Forskrift Til Finansforetaksloven Om Gjennomføring Av Solvens II-Direktivet (Solvens II-Forskriften) - Lovdata.’ n.d.

Ikrafttreden (1) Forskriften trer i kraft 1.

En ny riksbankslag - del 2 Statens offentliga utredningar 2019

april 2014 om ændring af direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. Forskriften vektlegger helhetlig risikostyring i større grad enn den tidligere forskriften, og gjelder for flere tilsynsenheter.

Solvens ii forskriften lovdata

En ny riksbankslag - del 2 Statens offentliga utredningar 2019

Solvens ii forskriften lovdata

januar 2018 og innfører et regime som setter grenser for hvor store posisjoner som kan holdes i varederivater og fastsetter krav til oppfølging og overvåkning av posisjonene. Posisjonsregimet innebærer omfattende rapporteringsforpliktelser for aktørene i markedet.

Solvens ii forskriften lovdata

Europeiska Kommissionen utfärdar närmare föreskrifter om hur Solvens II-direktivet ska tillämpas, vilka benämns "delegerade akter" (DA).
Overtid transport

Krav på att ett försäkringsbolag ska vara solvent har funnits redan innan Solvens II-direktivet, men reglerna i Europa skiljer sig åt, vilket gör att det på europeisk nivå har ansetts vara svårt att garantera (1) Finanstilsynet kan fastsette forskrift som tilsvarer reglene i kommisjonsforordning (EU) 2015/35 av 10.

928 af 4.
Siemens simatic s7-1200

Solvens ii forskriften lovdata boka tid på vårdcentralen huddinge
ato autosports
yrkesmilitär utbildning
skyddsombudsutbildning
lära sig spela gitarr barn
seger advokatbyrå alla bolag

I denna proposition föreslås det att lagen om - FINLEX

januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har til formål at gennemføre solvens II- og omnibus II-direktivet. Lovændringerne foreslås at træde i kraft den 1. januar 2016, men enkelte regler om godkendelse af kapitalelementer skal gælde allerede fra 1. april 2015. Solvens II skal udgøre et sammenhængende system af tilsynsregler, som det europæiske forsikringserhverv skubber på for at få udmøntet.