Arbetsrätten i Norden - Sida 444 - Google böcker, resultat

8304

Arbetsrätten i Norden - Sida 444 - Google böcker, resultat

Ur innehållet: • Högsta förvaltningsdomstolens bedömning av personligt  Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter. Göteborgs kommun yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva kammar-rättens dom och fastställa förvaltningsrättens avgörande samt anför att AAs livssituation väsentligen har förändrats sedan beslutet om kontaktperson fattades och att han inte längre har behov av den insatsen. 12.

Högsta förvaltningsdomstolen domar

  1. A long time ago galaxy far far away
  2. Passport portal uf
  3. Farlig fisk i norge

Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala I ett mål från Förvaltningsrätten i Uppsala, som sannolikt även det handlade om ett elrullstolsgarage av brödburksmodell, ansåg domstolen att garaget skulle ses som en sådan fast funktion som omfattades av 2018 års lag om bostadsanpassningsbidrag. DOM 8 Mål nr 5311-15 5312-15 konsulttjänster som förvärvats i samband med avyttring av aktier i dotterbolag. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde bedömningen att tjänster i form av biträde vid förhandlingar och advokattjänster vid avtalsskrivning fick anses vara direkt och omedelbart hänförliga till avyttringen av aktierna. HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Dok.Id 166200 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2293 103 17 Stockholm Birger Jarls torg 13 08-561 676 00 08-561 678 20 måndag – fredag 08:00-16:30 E-post: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se Mål nr 1480 -15 meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva kammarrättens dom och anför bl.a. följande. Han var arbetsför under de dagar han _deltog i eftervård och oförhindrad att åta sig arbete.

Domar i Högsta Förvaltningsdomstolen (fd Regeringsrätten) är prejudicerande, vilket innebär att de blir vägledande för hur lagstiftningen ska tolkas, därför måste exempelvis Försäkringskassan följa resultatet av dessa domar. Domar från Högsta förvaltningsdomstolen har, enligt studien, visat sig ha stor betydelse för utvecklingen av LSS, inte bara som klargörande av rättsläget.

Lag 1971:289 om allmänna förvaltningsdomstolar Svensk

Han var arbetsför under de dagar han _deltog i eftervård och oförhindrad att åta sig arbete. Beslutet om förebyggande sjukpenning medförde inte någon ovillkorlig rätt till ersättning. Försäkran för sådan sjukpenning lämnas i efterhand. DOM 12 Mål nr 3086-16 Högsta förvaltningsdomstolen finner sammanfattningsvis att det inte står i strid med skollagens bestämmelser att Linköpings kommun inrättat och driver resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

Högsta förvaltningsdomstolen domar

På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 – analys och

Högsta förvaltningsdomstolen domar

läggningen och expedierar domar och beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen domar

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbeskedet såvitt avser svaret på fråga 4. BAKGRUND. 1. Ersättning som  vissa funktionshindrade.
Aviator mastercard

DOM 4 Mål nr 7004–7007-14 vid föreningarnas matcher. AA får därför anses ha utfört sina domaruppdrag i egenskap av uppdragstagare åt de olika föreningarna.

Postadress. Box 2293 103 17 Stockholm. hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se. Länkar.
Diplomautbildning

Högsta förvaltningsdomstolen domar förlust aktier skatteverket
de dentro pra fora letra
postnord malmö jobb
ämneslärare gymnasiet jobb
vad röstar journalister på
kulturama gymnasium
ekonomichef goteborg

Om Högsta förvaltningsdomstolen - Utbudet

DOM 8 Mål nr 1878-16, 1933-16 och 1934-16 Högsta förvaltningsdomstolen instämmer i förvaltningsrättens bedömning att synnerliga skäl för direktupphandling inte förelåg. Avtalen ska således ogiltig-förklaras. Överklagandena ska därför bifallas, kammarrättens dom upphävas och förvaltningsrättens domslut fastställas. DOM 12 Mål nr 3086-16 Högsta förvaltningsdomstolen finner sammanfattningsvis att det inte står i strid med skollagens bestämmelser att Linköpings kommun inrättat och driver resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Det saknas därmed stöd för Skolinspektionens beslut om vitesföreläggande. Överklagandet ska därför bifallas Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 september 2016 i mål nr 1836-15 SAKEN Inkomstskatt m.m.