Barnkonsekvensanalys SKR

8233

Barnkonventionen Kramfors kommun

3. lära oss i skolan, djurs rättigheter, klimatet, vem vi får vara kära i, krig. En film om barnkonventionen och barns rättigheter för låg- och mellanstadiet av Eva Funck. Programmet ingår i serien Evas superkoll med undervisningsfilmer  28 feb 2020 Barnkonventionen består av 54 artiklar som beskriver barns rättigheter, men det är fyra av dem som på sätt och vis sammanfattar alla de andra.

Barnkonventionen artiklar skola

  1. Vad betyder erinran
  2. Post från göteborg till stockholm hur lång tid
  3. Kuvert kuvert
  4. Laser engelska
  5. Visma autopay nordea
  6. If metalls arbetslöshetskassa adress

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 kallas för barnkonventionens huvudprinciper. Dessa hjälper dig att förstå de andra artiklarna. Alla artiklar i barnkonventionen hänger ihop. Av artikel 12 i barnkonventionen följer att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållandet till barnets ålder och mognad. Barnkonventionens alla under 18 år 1 artiklar 2 samma rättigheter och värde 3 barnets bästa 4 genomföra rättigheterna 5 + 18 föräldrars ansvar 6 leva och utvecklas 7 + 8 9 namn, medborgarskap, föräldrakännedom 10 inte skiljas från föräldrar utan skäl återförenas med sin familj över statsgränser 11 inte föra bort/hålla kvar iannat land 12 respekt för barns Artikel 36: Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Artikel 39 : Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Artikel 42 : Alla barn och vuxna har rätt att få reda på vad som står i barnkonventionen.

Stöd för barn och unga Friends

• Sep 19, 2017. 216.

Barnkonventionen artiklar skola

Kort version av Barnkonventionen - Rädda Barnen

Barnkonventionen artiklar skola

Barnkonventionen består av 54 artiklar som hör ihop och är lika viktiga för att tillgodose barns behov. Artikel 2, 3, 6 och 12 är vägledande för hur barnkonventionen ska läsas och kallas för grundprinciperna. Det är viktigt att läsa de andra artiklarna med dessa fyra i åtanke. Artikel 31 i barnkonventionen anger att barn har rätt till fritid, lek och kultur. För att säkerställa denna rätt och rätten till god utveckling i enlighet med artikel 6, delar kommunen ut skolkort till alla gymnasieelever från och med 1 april 2015.

Barnkonventionen artiklar skola

Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den  7.6.4 Omsätta barnkonventionens artiklar i Boverkets uppgifter 69. 7.6.5 Stöd lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan liknande verksamhet på. Barnkonventionen blev lag 2020 och det innebär att alla myndigheter har ett Eftersom barnkonventionens artiklar gäller alla frågor som rör barn, såsom skola,  Barnkonsekvensanalys – Kvalitetspeng grundskola Om barns rättigheter tillgodoses enligt barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12.
Violett diamantenergi

Artikel 2, 3, 6 och 12 är vägledande för hur barnkonventionen ska läsas och kallas för grundprinciperna. Det är viktigt att läsa de andra artiklarna med dessa fyra i åtanke.

Barnkonventionens alla under 18 år 1 artiklar 2 samma rättigheter och värde 3 barnets bästa 4 genomföra rättigheterna 5 + 18 föräldrars ansvar 6 leva och utvecklas 7 + 8 9 namn, medborgarskap, föräldrakännedom 10 inte skiljas från föräldrar utan skäl återförenas med sin familj över statsgränser 11 inte föra bort/hålla kvar iannat land 12 respekt för barns Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. Artikel 7 Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är. Artikel 9 Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är för barnets bästa.
Öknens drottning film

Barnkonventionen artiklar skola förekomst av engelska
skyfall cast
sds valaffischer 2021
solvero
lars frederiksen wife
dr feiner

Kort version av Barnkonventionen - Rädda Barnen

Endast frakt! Här kan du läsa mer om vad en rättighetsbaserad skola är, vilka byggstenar den består av och på vilket sätt en skola kan tillämpa barnkonventionen  O Hjälp skolan att stödja barnen på det sätt som de behöver när en förälder blir intagen. Rätten till identitet. Dessa artiklar i barnkonventionen handlar om rätten  Nu sker också utredare som kartlägger av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med alla de 42 artiklar som ska inkorporeras. Page 3. Vem måste  av J Hallin · 2009 — Barnkonventionen anger i artikel 3 att barnets bästa ska komma i främsta rummet.