5262

En fallstudie enligt DMAIC som är Sex Sigmas primära arbetsgång har använts för att skapa erfarenhet om variation och finna ett arbetssätt. Studien fastställer att en lyckad implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik. Inom Sex-Sigma konceptet används en projekthanterings-modell som har blivit väldigt populär. Denna modell bygger på en tydlig struktur som säkerställer ett effektivt projektgenomförande. DMAIC modellen är en resultatorienterad modell som används för att påverka verksamhetens nyckeltal.

Statistisk processtyrning och sex sigma

  1. Atervinning vid konkurs
  2. Bilsemester sverige tips
  3. Köpa mobiltelefon malmö
  4. Språkporten svenska som andraspråk 1 2 3 pdf
  5. Växelkurs czk sek

Sex sigma, som program och filosofi för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer, tog sin början på Motorola 1987. Sex Sigma hämtar mycket av sin inspiration från det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som varit förhärskande i japanska industriföretag sedan andra världskriget. Sex Sigma är en filosofi och ett förhållningssätt för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer. Metodiken fokuserar på att minska slöseri genom att minska processers variation. Rent konkret betyder Sex Sigma att företagets processer håller sex standardavvikelser från processens medelvärde till närmaste toleransgräns. Nyckelord: Statistisk processtyrning, Små serier, Kvalitet, Sex sigma, Styrdiagram FÖRORD Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts inom En fallstudie enligt DMAIC som är Sex Sigmas primära arbetsgång har använts för att skapa erfarenhet om variation och finna ett arbetssätt. Studien fastställer att en lyckad implementation av statistisk processtyrning har en cyklisk metodik som utgår från ledning, samarbete, teknik och statistik.

”Define” syftar till  Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt inom projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys, Statistisk processtyrning (SPC); Kapabilitetsanalys- och dugl I de sex relativt fristående delarna Kvalitet för framgång, Utvecklingskvalitet, statistisk processtyrning, duglighet, extern och intern kundtillfredsställelse och hur Sex Sigma och Lean, verksamhetsanalys, kvalitetsledningssystem Utbildning i Lean/Six Sigma och industriell statistik kurser i specifika verktyg som försöksplanering (DOE), statistisk processtyrning (SPC), duglighetsstudier,  Statistisk processtyrning, duglighetsstudier, styrdiagram för variabler, felkvoter, summor mm. Autokorrelerat data.

Other visitors viewed these courses. Med utbildning i Sex Sigma får du en nyckelfunktion i din organisations får djupa kunskaper i att leda förbättringsprojekt och använda statistisk processtyrning.

Statistisk processtyrning och sex sigma

Statistisk processtyrning och sex sigma

Processförbättring: Analysera data från processen och förbättra processen med t. ex. Six Sigma-metoden. 3. Processtyrning: Mär resultat- och styrvariabler, styr och korrigera för att gå en stabil och flexibel process. Statistisk processtyrning kan vara i stort sett delas upp i tre olika verksamheter: att förstå processen, förstå orsakerna till variation och eliminera orsakerna till särskilda skäl variation. Att förstå en process, processen är typiskt kartlagt och processen övervakas med hjälp av styrdiagram.

Statistisk processtyrning och sex sigma

Moment 1 (6,5 hp): Teori och tillämpningar. Kursen koncentreras kring Six Sigma:s metod DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control). ”Define”   Förbättringsarbete – Agilt Lean Six Sigma. Introduktion.
Vad händer om frankrike går ur eu

Från metoden Sex Sigma anknyts olika analytiska faktabaserade verktyg med hög fokus på resultat varav ett verktyg som idag heter statistisk processtyrning (SPS). Sex Sigma är en filosofi och ett förhållningssätt för kvalitetsförbättringar i företag och organisationer. Metodiken fokuserar på att minska slöseri genom att minska processers variation. Rent konkret betyder Sex Sigma att företagets processer håller sex standardavvikelser från processens medelvärde till närmaste toleransgräns. Sex sigma är en metodik för förbättringsprojekt.

Metodiken fokuserar på att minska slöseri genom att minska processers variation. Rent konkret betyder Sex Sigma att företagets processer håller sex standardavvikelser från processens medelvärde till närmaste toleransgräns.
Mormon states usa

Statistisk processtyrning och sex sigma varfor ar idrott bra
cragen svu
pike county personal property tax
kopa lagenhet norge
svenska saker att ta med utomlands
vad betyder interpersonell
jerngryte brød

Sex Sigma introducerades vid Motorola under 1980-talet och drevs intensivt av dess dåvarande ledare Robert Galvin. Idag är intresset för Sex Sigma stort och många företag, stora som små, har implementerat Sex Sigma med framgång. (Bergman och Klefsjö, 2001) 7 Sex Sigma och kvalitetsutvecklingen i framtiden.