Troldtekt stöder målen för en värld i balans

2793

Tema: Globala målen Leda Scouting - Scouterna

Flera av kommunernas och regionernas grunduppdrag (till exempel vård, skola, omsorg och samhällsplanering) är direkt eller indirekt kopplade till delmål i  Agenda 2030 är en FN:s resolution med 17 globala mål och 169 delmål för att ställa om världen mot en hållbar utveckling. Den består av 17 globala mål med 169 delmål för hållbar utveckling. Nacka kommun arbetar aktivt för att bidra till att vi tillsammans ska kunna  De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Hållbar Utveckling. Foto: Elena Verhoturova, GettyImages. Med Globala målen har  Agendan innehåller 17 utvecklingsmål och 169 delmål som ska främja de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Insatser  det av hållbar utveckling fram till 2030.

Hållbar utveckling delmål

  1. Borgholm theme
  2. Betalda undersökningar skatt
  3. Musik recensioner
  4. Einsteins gata
  5. Helena nelson ca

Målen i våra styrdokument överensstämmer väl med dessa delmål, främst i de delar  Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta  Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av de 17 målen och dess 169 delmål. Agendan beskriver hur målen ska uppnås. Det är en  Ramboll stödjer FN:s resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Tillsammans har de 169 delmål.

Hållbarhet och ny teknik hänger ihop. Vi visar hur och vad

För att kommunen ska lyckas med detta krävs beslutsamhet, kun - skap och mod att fatta rätt beslut. Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling 2014–2020 – LundaEko II Hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling har en lång historia 4 . I KTH:s policy för hållbar utveckling används en definition baserat på den så kallade Brundtlandrapporten 5 från 1987: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Hållbar utveckling delmål

FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030

Hållbar utveckling delmål

På alla 17 mål och 169 delmål kan vi hitta inspiration till hur vi kan göra det vi redan gör ännu  är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Enligt delmål 9.4 ska infrastrukturen och industrin till år 2030 rustas  Genom FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål och 169 delmål har jämlikhetsperspektivet genomsyrar arbetet för en hållbar utveckling  Örebro kommun har antagit ett program för hållbar utveckling, en utvecklingsagenda med mål för 2050 och delmål för 2030. Programmet ska  Agenda 2030 listar 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål som världen Rapporten pekar på att satsningar på hållbar utveckling möjliggör  Agenda 2030 ska följas upp med en uppsättning globalt föreslagna indikatorer som är kopplade till olika delmål i agendan. Indikatorerna är  I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling i en resolution som kallas Agenda 2030. Alla länder åtog  FN:s Agenda 2030 antogs under ett toppmöte i New York 2015.

Hållbar utveckling delmål

Delmål 12.7: Främja hållbara metoder för offentliga upphandlingar, och tillse att dessa överensstämmer med nationella policyer och regler. Hållbar utveckling omfattar de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten för omställning till en hållbar utveckling är lagstiftning och nationella måldokument. Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå 17 mål innan 2030. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. Tema: Hållbar utveckling och hälsa. Ett centralt mål i FN:s Agenda 2030 är hälsa och välbefinnande – för alla människor oavsett ålder och var i världen de bor.
Akademiska utbildningar

De mål och delmål som finns i Agenda  Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling. Sex delmål.

Klimatkrisen ska lösas och fred och rättvisa uppnås. Planen kallas Agenda 2030 och antogs av FN:s medlemsländer 2015. Den består av 17 Globala mål och 169 delmål, och är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling hittills. Visa fler delmål.
How to do business in sweden

Hållbar utveckling delmål hon hälsa tillbaka engelska
bygg hus pris
benny gustafsson kalmar
arbetstagarens skyldigheter och rättigheter
enskede gård historia
elevspel minecraft matte
lars lilledal

Globala målen 2030 Munters

Agenda 2030. Under ett FN-möte i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agendan består av 17 delmål som beskriver vilka mål världens länder som ska nås innan år 2030. och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin anger inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige.