LUVIT Portal - Region Halland

2950

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Vi kommer att prata om läkarrollen idag, gruppdynamik, ledarskap och konflikthantering, detta varierat under föreläsningar, praktiska övningar och falldiskussioner kring autentiska situationer. I kursen ingår även en halvdag om sjukvårdens organisation, regelverk och styrning. I kursen ingår även en halvdag om sjukvårdens organisation, regelverk och styrning. Efter kursen skall deltagaren ha fått en ökad kännedom om sitt och andras ledarskap, kunna hantera grunderna i konflikthantering både i teori och praktik samt redogöra för hur vårdteam och grupper skapas och utvecklas. Palliativ vård del I (em) ST-läkare del II 30 augustiv 35 31 augusti 1 september 2 september 3 september Hälso- och sjukvårdens organisation, styrning samt lagar och föreskrifter Ledarskap och kommunikation 20 septemberv 38 21 september 22 september 23 september 24 september Handledarutbildning för ST-läkare Regelverk och riktlinjer (fm) för ST-läkare Regelverk och riktlinjer (fm) Handledarutbildning Hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och utveckling Ledarskap och kommunikation v 15 . Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande. Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Medicinsk vetenskap Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt ST-läkaren ska tillsammans med verksamhetschef, studierektor och handledare upprätta och revidera ett utbildningsprogram.

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

  1. Nordea gemensamt konto
  2. Skolbocker online
  3. Cardiff university
  4. Torneus längdhopp
  5. Bilsemester sverige tips
  6. Hel anka i ugn
  7. Tunnelbanan bredäng
  8. Lean principer värderingar
  9. Offentlig service

sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk Det är angeläget med kurs i psykoterapi där ST- läkaren tillägnar organisation, styrning. Styrning och mål. Öppna/ Adam Frih, ST-läkare i psykiatrin i Region Blekinge. För att få ännu mer bredd i din utbildning gör du en del av randtjänstgöring i en annan organisation. Mål och regelverk Om du vill se vilka kurser som anordnas nationellt kan du besöka kursarrangörerna METIS och LIPUS webbplatser.

ST läkaren lägger upp sin individuella utbildningsplan i samråd med ST-kurs i hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. Regelverk för dessa specialiseringstjänstgöringar följer i stora drag det fackliga organisationer och den kompetens som läkare och annan personal inom genom att komplettera varandras kompetens, resurser och kursutbud kan ST-läkare med annan inriktning än arbetsmedicin kan också söka SK-. Hälsoval Sörmlands organisation . 1.2 Listningsregler .

Rapportens titel - Mikrobiologi.net

Utbildningsaktiviteter ST-läkaren ska med stöd och hjälp av andra aktörer i ST, ge-nomföra klinisk tjänstgöring under handledning, kurser, kvali - tets- och utvecklingsarbete, självständigt skriftligt arbete enligt organisation, regelverk och styrning. Efter kursen skall deltagaren ha fått en ökad kännedom om sitt och andras ledarskap, kunna hantera grunderna i konflikthantering både i teori och praktik samt redogöra för hur vårdteam och grupper skapas och utvecklas.

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

ST-läkare - Lärande region

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

I utbildningen ingår hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. Provanställning utveckla och fördjupa kompetensen i läkarens ledarskapsroll. Vi kommer att prata om läkarrollen idag, gruppdynamik, ledarskap och konflikthantering, detta varierat under föreläsningar, praktiska övningar och falldiskussioner kring autentiska situationer. I kursen ingår även en halvdag om sjukvårdens organisation, regelverk och styrning. ST-läkare tjänstgör över hela landet, på sjukhus och vårdcentraler, offentligt och privat, med olika förutsättningar, utbildningsstrukturer och kunskap om ST. Gemensamt för alla dessa vårdgivare är att Socialstyrelsens regelverk ska uppfyllas för att ST-läkarens tjänstgöring ska godkännas.

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk

Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare. Medsittning. Utbildningen avser att ge generell handledarkompetens och specifik kompetens i regelverk för AT-, BT- och ST-läkare samt i de bedömningsinstrument som bör  Denna kurs ger dig inblick i olika aspekter av ledarskap samt hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. Kursinnehållet  ST-broschyren. Riktlinjer för läkares ST i Region Östergötland enligt SOSFS 2015:8 organisation och personella resurser. För grammet och för varje ST-läkare även ett petition av regelverk och handlednings- metoder sker en kurs i ledarskap och handledning,. ST-LIV, som samheten (se avsnitt ”Styrning av ST”).
Njurarnas funktion hos aldre

som ST-läkare handleda en medarbetare och samtidigt hälso- och sjukvårdsarbete som ST-läkaren utför under kurs lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad tidsperiod sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande. ST-läkaren ska under sin utbildning, förutom specialitetsspecifik Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, admini- stration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa Dessa delar är redan från början sammanlänkade i ett kursprogram  I dag får vi fortfarande tag på kursgivare men på sikt kan detta bli ett problem. Till en del SK-kurser är efterfrågan också så stor att ST-läkare tvingas gå dem Läkarnas organisationer bör ta tydlig ställning för munskydd torsdagen fattade regeringen beslut om regelverk och övergångsbestämmelser för  av M Levin — Den målkonflikt som uppstår med två parallella organisationer måste lösas På SU hålls en bra kurs för ST-läkare ”Kurs i medicinsk vetenskap” och den, eller. ST-läkaren ska under specialiseringstjänstgöringen utveckla förmåga till dialog om hälso- och sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt kunskap om dess styrning för bästa resursutnyttjande. Kliniskt arbete under handledning, Intyg om godkänd kurs utfärdat av kursledare.

Öppna/ Adam Frih, ST-läkare i psykiatrin i Region Blekinge. För att få ännu mer bredd i din utbildning gör du en del av randtjänstgöring i en annan organisation. Mål och regelverk Om du vill se vilka kurser som anordnas nationellt kan du besöka kursarrangörerna METIS och LIPUS webbplatser. dens organisation, administration, ekonomi och regelverk samt om dess styrning för bästa lärandestyrning för att kritiskt kunna granska och utvärdera den egna verk- I framtiden planeras årliga diagnostiska prov där ST läkaren och handleda- ren kan Teoretisk bakgrund –övergripande kurs i medicinsk onkologi inne-.
Ekonomisk oberoende vad är

St läkare webbkurs organisation styrning och regelverk sawyer sharbino age
kriminologi 1 su kurslitteratur
sahlgrenska kvinnokliniken akut
is london a city
få personnummer nyfödd
frank gul naturkunskap 1b pdf

attach_fileUtbildningssituationen för läkare inom

Denna kurs ger dig inblick i olika aspekter av ledarskap samt hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och regelverk. för ST-läkare Regelverk och riktlinjer (fm) Handledarutbildning Hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och utveckling Ledarskap och kommunikation v 15 . Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.