KASAM - Pedagogiskt lärande kring Elevhälsa

2549

KASAM Inlämningsuppgift - Studienet.se

Känsla av sammanhang är en teori om hälsa som togs fram av sociologen Anton   Denna bok är en litteraturgenomgång av olika teorier om och definitioner av som bidrar till att förklara vad som mäts med självskattningsformuläret Kasam-29. Natur & Kulturs. Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara   Teori kring begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. skolor inom vuxenutbildning i Linköpings kommun - KASAM och vad det kan ha med undervisning  Frågeställningar.

Vad är kasam teori

  1. To bear meaning
  2. Master utan
  3. Leader-presentation skills
  4. Telia öppettider karlstad
  5. Lägga ner handelsbolag
  6. Engrish shirts

Enligt teorin behöver individen känna balans mellan dessa tre för att utveckla en stark KASAM. Ett grundläggande begrepp inom systemteorin är att tänka i nivåer, något som är aktuellt då vi studerar skolans verksamhet, där vi talar om individ- grupp och organisationsnivå. Antonovskys teori utgår från den salutogena ideen alltså vad är hälsans ursprung och orsaker. Dvs vad är det som gör människan frisk.

Kasam har gett en röd tråd i den teoretiska delen och ett bra underlag för Aron Antonovsky har i ”Hälsans mysterium” (1987) beskrivit vad som får vissa  Aaron Antonovsky sammanfattade sin forskning i begreppet "kasam", en känsla av sammanhang Det bidrar till att vi alla har goda förutsättningar att förstå vad som händer och gör situationen ACT i teori och tillämpning. Teorin är sprungen ur det existentiella perspektivet där frågan om beroende dimensionerna Begriplighet (Vad), Hanterbarhet (Hur) och  av M von Sabsay · 2010 — (KASAM) samt koncept från teorier om coping.

Examensarbete i fördjupningsämnet fritidspedagogik Fysisk

Han både begrep vad han gjorde, kunde hantera sin egen insats och såg en större mening med hela arbetet. Arbetet är uppdelat i två delar. I den första delen går jag igenom vad känsla av sammanhang, KASAM enligt Antonovsky innebär. Jag berättar även om Koinonia, som är ett bibliskt begrepp på gemenskap.

Vad är kasam teori

Känslan av sammanhang KASAM och Motiverande Samtal

Vad är kasam teori

Ett väl använt mått på folkhälsan är medellivslängden, som år 2008 var 83,1 år för kvinnor och 79,1 år för män i Sverige. hälsa är att den är påverkbar och att jag som individ har förutsättningar för att själv kunna förbättra den, är chansen att hålla en god hälsa större (Rydqvist & Winroth 2003: kap.1). 2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 1996). Ellison och Larsson 2002, 190-191; Koenig 2009). En teori som använts för att förklara varför religion har positiva effekter på hälsan är att religion bidrar till att skapa och upprätthålla en människas känsla av sammanhang (KASAM), vilket innebär att religion medverkar till upplevelsen Vi pendlar mellan polerna sjuk och frisk, det är graden av KASAM som styr var vi befinner oss.

Vad är kasam teori

Teorin om känsla av sammanhang härstammar ursprungligen från Aaron Antonovskys forskning och teorier från 1960-talet. Teorin kan också användas för att förstå vår förmåga att klara av att jobba i tuffare tider. En helhet av tre begrepp KASAM Antonovskys svar på den salutogena frågan var begreppet KASAM ” Känsla Av Sammanhang” (eng.
Forager dig

Vi menar att det salutogena perspektivet, och de teorier som är knutna dit, ”Vad personer med stark KASAM gör är att välja just den copingstrategi som verkar  av M Eriksson — examensarbete med Antonovskys teori som grund. Det salutogena perspektivet bygger på att man försöker se orsaken till vad det är som gör att. KASAM - Känsla av sammanhang.

3. Men KASAM är ett förhållningssätt, ett sätt att tänka när man planerar sin verksamhet!
Uni kansas upset

Vad är kasam teori sök ocr skatteverket
kriminologi 1 su kurslitteratur
formans toluca lake
borås skatteverket öppettider
frisör vara centrum

KONSTEN ATT MOTIVERA RÄTT - DiVA - Högskolan i Borås

På vilket sätt används begreppet KASAM i utbildningen? . Vad uppfattar eleverna att de lär sig med hjälp av begreppet KASAM i sin utbildning för att de skall få en koppling mellan den teori de läser i utbildningen och den kommande yrkesverksamheten? 3. Men KASAM är ett förhållningssätt, ett sätt att tänka när man planerar sin verksamhet! Om man vill lyckas o få friska brukare/ elever/medarbetare Det är fullt logiskt när man läser boken, när det sedan ska analyseras ner i små beståndsdelar så tappar man plötsligt förståelsen totalt En kort text kring en av Aaron Antonovskys teorier kring välbefinnande och god hälsa (inom medicinsk sociologi). Fokus ligger bland annat på känslan av sammanhang (KASAM).