arsredovisning-sga-2013 - Svensk Glasåtervinning

2717

Ordbok SV - Ekonomikurser.se

7. 0. 2 923 323 Kassaflödesanalys upprättas enligt direkt metod. balansräkningar, kassaflödesanalys samt tilläggsupplysningar. Fakturerad försäljning omfattar försäljning av X. Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas  Inventarier (Not 5 & 18).

Kassaflödesanalys försäljning av inventarier

  1. Vardcentral ostermalm kristianstad
  2. Spastisk tetraplegi
  3. Friskrivningsklausul formulering

Orealiserad kursvinst/förlust. 1 766 456. 0. Investering Maskiner och Inventarier.

I den nya Riktlinje för avyttring av inventarier och utrustning fastslås att beslut om avyttring av inventarier och utrustning som är av större värde ska fattas av ansvarig nämnd. För inventarier som inte är av större värde fattas beslut av ansvarig chef.

Avsnitt IV – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys - BFN

I enlighet med rektorsbeslut den 12 februari 2008 skall försäljning av inventarier vid Uppsala universitet till anställda och studenter ske i enlighet med Regler för försäljning av inventarier till anställda och studenter vid Uppsala universitet, UFV 2008/159. Inköp och försäljning av maskiner och inventarier påverkar likviditeten, och ofta med stora belopp när dessa inträffar.

Kassaflödesanalys försäljning av inventarier

FL 7 Bokslutsdispositioner, obeskattade reserver och eget

Kassaflödesanalys försäljning av inventarier

Det finns inga regler om kassaflödesanalys i K2-regelverken eftersom mindre företag enligt ÅRL inte omfattas av skyldigheten att upprätta en kassaflödesanalys. K3: årsredovisning och koncernredovisning. En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Behovet av kassaflödesanalys är en konsekvens av att börsnoterade bolag redovisar på bokföringsmässiga grunder.

Kassaflödesanalys försäljning av inventarier

Försäljning av immateriella tillgångar . 57. 70. Övriga Förvärv av dotterbolag-470-49: Försäljning av dotterbolag: 25 – Förändring av räntebärande fordringar: 0: 37: Kassaflöde använt i investeringsverksamheten-539-77: Kassaflöde använt i finansieringsverksamheten: Utdelning till aktieägare-235-235: Nettoförändring checkräkningskredit och övriga finansiella skulder: 36: 21 Vid försäljningen skrev jag av misstag ut en vanlig kundfaktura och 360 ́ blev redovisad som varuförsäljning. Har ringt och frågat hur jag ska rätta detta i bokföringen samt vilka åtgärder som behöver man göra i inventarieförteckningen. Fick mailsvar från er med denna instruktion: "Bokför försäljning av inventarie: Förvärv av byggnader och mark 0 Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -46 581 Kassaflöde från investeringsverksamheten -46 581 Finansieringsverksamheten Försäljning av hyresrätter 8 130 000 Ändring kortfristiga finansiella skulder 0 Amortering långfristiga lån -2 000 000 Inventarier är egendom som tillhör ditt företag.
Telefonitjanster

1 766 456. 0.

Noter. Underskrifter.
Au pair jobb

Kassaflödesanalys försäljning av inventarier doconomy mastercard
unicorn sadelmakeri
handlarna från härna
nordea global small cap fund
ikea badrums planerare

60439_AEL_2011.pdf - Amazon S3

Under året har totalt två fastigheter  kassaflödesanalys för koncernen. 11. - moderbolagets resultaträkning. 12.