Skolverket - Uppsala kommun

2732

Untitled - Insyn Sverige

Studien drar slutsatsen att pedagogisk dokumentation kan användas för löpande uppföljning och utveckling av den pedagogiska och didaktiska praxisen, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 2, 7,5 högskolepoäng Follow-up, Evaluation and Development in Preschool 2, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - visa sådan kunskap om det systematiska dokumentationsarbetet som krävs för yrkesutövning vad gäller Skolverket – Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson- Barns lärande – fokus i kvalitetsarbetet Bente Svening – Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation Skolverket … och utveckling i förskolan (Skolverket, 2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan beskriver pedagogisk dokumentation som ett verktyg som skapar en tydlig bild av verksamheten och av barngruppen. Både var den befinner sig i ett nuläge men också hur den kan utvecklas och gå vidare.

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

  1. Rågsved spel & tobak
  2. Liseberg jobb ålder

Om bedömning och diagnoser ska få positiva effekter är uppföljning och relevanta insatser centralt. I ”En god start” behandlas hur diagnoser, utvärderingar och andra insatser kan förbättra de yngsta barnens möjligheter att nå kunskapsmål. Taggad Barns inflytande, Förskolan Lyran, Normer och värden, Uppföljning utvärdering och utveckling, Utveckling och lärande Följ bloggen via E-post Ange din e-postadress för att följa denna blogg och få meddelanden om nya inlägg via e-post. Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan- Pedagogisk dokumentation. Stockholm: Skolverket. 74 s.

12.

Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Granen arbetsåret

Stockholm: Fritzes förlag (Tillgänglig på internet) Sparrman, Anna Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan II, 7,5 högskolepoäng Follow-up, Evaluation and Development in Preschool II, 7.5 credits Lärandemål Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - visa sådan kunskap om det systematiska dokumentationsarbetet som krävs för yrkesutövning Dokumentation, uppföljning och utvärdering i förskolans praktik, 970G35, 2016 Litteraturlistan är preliminär. Obligatorisk litteratur Alasuutari, Maarit & Kelle, Helga (2015). Documentation in Childhood.

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - DiVA

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Måluppfyllelse i förskolan. Stockholm: Skolverket. 35 s. Tillberg Victor, Lotta (2016).

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan

Barnkonventionen: Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk  Arbetar målmedvetet utifrån förskolans läroplan Lpfö 98, skollagen och *Bla, Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. utbildningen i skollagen och i de andra föreskrifterna (nationella mål) uppfylls (4 kap Ska vara ett levande verktyg för uppföljning, utvärdering, utveckling och.
Antagningsstatistik personalvetare

Samma utbildning ges vid två tillfällen under våren. Varje  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. personal i förskolan i deras arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla försko- lans verksamhet. 1 Skriften är en del i Skolverkets arbete med att ge förskolor stöd i att arbeta med förskolans reviderade läroplan.

Det heter Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. Skolverket (2010a). Stödja och styra: om bedömning av yngre barn Stockholm: Skolverket. (Tillgänglig på Internet) Skolverket (2010b).
Jag gick in i en affar

Skolverket uppföljning utvärdering och utveckling i förskolan joakim samuelsson bodafors
zl pln to eur
blocket vasternorrland
bytbil göteborg
hitta.ser
rest stop 2
lugn musik barn piano

Skolverket - Uppsala kommun

Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2019). Skolverket.