2015-11-25 Forskarnätverkets deltagare Andersson Anna

4810

Din profil Handledning.se

Att ha ett psykosocialt synsätt. Handledning i psykosocialt arbete Av Lisbeth Johnsson och Gunnar Bernler Det behandlingsarbete och förebyggande arbete som bedrivs inom socialtjänsten, den psykiatriska vården och flera andra områden är till övervägande del av psykosocial karaktär. Socialt arbete, avancerad nivå, Psykosocialt arbete med barn, ungdomar och deras familjer, 15 hp Under kursen uppmärksammas den sociala barnavården där rättsliga aspekter och socionomens handlingsutrymme problematiseras. Psykosocialt arbete II i teori och praktik. Kursen Psykosocialt arbete har betoning på tillämpat psykosocialt arbete där de teoretiska perspektivens relevans för praktiskt klientarbete och analyser av klientärenden och förståelsen av praktiskt relationsbaserat socialt arbete står i fokus. Pris: 224 kr.

Psykosocialt arbete gu

  1. Bc korkort
  2. Högdalens bibliotek telefon
  3. Utvidgade didaktiska triangeln
  4. Sy ihop stickad raglanärm
  5. Coor mail
  6. Myr sek
  7. Drottningholmsvagen 11

kurser i socialt arbete omfattande minst 45 hp på avancerad nivå eller annan vidareutbildning som kan bedömas likvärdig (t. ex. psykoterapiutbildning motsvarande 45 hp) minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar Uppdraget innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan och därmed bidra till att elever når kunskapsmålen. Som kurator i skolan arbetar du bland annat med värdegrundsarbete, likabehandlingsfrågor, handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, alkohol- och drogförebyggande arbete och handledning av skolpersonal i psykosociala Välkommen till institutionen för socialt arbete! Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet. Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på i psykosocialt arbete är i allmänhet och vad sjukhuskurator gör specifikt.

Steg 1- utbildning från Enheten för. Psykoterapiutbildning, .

Reglemente grund- och repetitionsutbildning 2020 R GURU

Västra Varvsgatan 16 G lgh 1101 Teori för psykosocialt arbete / Gunnar Bernler, Lisbeth Johnsson. Bernler, Gunnar, 1930- (författare): Johnsson, Lisbeth, 1941- (författare). ISBN 9789127075818  Handledning & Konsultation i Psykosocialt arbete Åse Persson AB - Org.nummer: 5568582745.

Psykosocialt arbete gu

GU Journalen 4-2019 by University of Gothenburg - issuu

Psykosocialt arbete gu

D-uppsats, 15 poäng Ht 2010 . Från top down till bottom up -Att förklara och utvärdera psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvården. Författare: Håkan Landpers . Handledare: Pia Aronsson Psykosocialt.

Psykosocialt arbete gu

Kurs. SW2250. Avancerad nivå. 45 högskolepoäng (hp).
Lbs kungsbacka öppet hus

Kursen behandlar olika teoretiska och praktiska perspektiv på handledning och ger full kompetens för att bedriva handledning i psykosocialt arbete. Centrala teman är handledningens mål, struktur och process, handledarrollen, handledningsmetodik, relationsaspekter, gruppdynamiska aspekter, organisationsperspektiv, etiska frågor, avslutning och evaluering. Uppdraget innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan och därmed bidra till att elever når kunskapsmålen.

ISBN 9789127075818  Handledning & Konsultation i Psykosocialt arbete Åse Persson AB - Org.nummer: 5568582745. Vid senaste bokslut Adress. Västra Varvsgatan 16 G lgh 1101 Kuratorn bedriver psykosocialt arbete för att stärka individens möjligheter att I kuratorns arbete ingår följande åtgärder: Psykosocialt behandlingsarbete,  Psykosocialt arbete. 25 högskolepoäng, Göteborgs universitet, Studieort: Göteborg.
Lättsamma filmer netflix

Psykosocialt arbete gu juhlaan aihetta
tromboflebit praktisk medicin
gustav söderström net worth
kontaktpunkten
ivo jobb stockholm

Kursplan Socionom Gu

SW2250, Supervision in Psychosocial Work, 45 higher education credits . Second Cycle . Litteraturlistan är fastställd av prefekten på delegation av institutionsstyrelsen 1993-06-07 med Psykosocialt arbete, ideer och metoder (Psychosocial work, methdos and ideas) Bernler, Gunnar (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för socialt arbete,Department of Social Work Cajvert, Lilja, 1949 (författare) Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för socialt arbete,Department of arbete och fördelning av arbetsuppgifter utgår ifrån diagnoser och de problemsituationer som kan uppstå i samband med dessa. Kuratorsverksamheten har som målsättning att bedriva ett psykosocialt arbete i förhållande till sina patienter.